Stavební zaměření stávajícího stavu budov v Praze a po celé ČR

Geodetické práce:

  • Zaměření stávajícího stavu budovy – půdorysy, svislé řezy (podélné a příčné), pohledy na fasády, zpracování digitální výkresové dokumentace ve vztažném měřítku 1:50

  • Zaměření polohopisného a výškopisného plánu okolí objektu v požadovaném rozsahu, zpracování digitální výkresové dokumentace ve vztažném měřítku 1:200 (popř. 1:500)

  • Stavebně historický popis zájmového objektu (stručný přehled historie objektu, historický mapový a plánový přehled, vyhledání dobových fotografií, popis stavebního vývoje objektu, současný stav atd.)
     

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

  • Výkresy ve formátu DWG v příslušném vztažném měřítku
  • Technická zpráva o zaměření
  • Výkresová dokumentace v požadovaném počtu paré ověřená oprávněným geodetem
  • Stavebně historický popis zájmového objektu
  • CD nosič obsahující celou dokumentaci (formáty DWG, PDF)

 

Zaměření budov - reference

Kostel Narození Panny Marie - Běrunice,
Běrunice, Středočeský kraj
Zaměření stávajícího stavu objektu (částečná dokumentace – krov věže) - realizace: 1997
Činžovní dům – Pionýrů,
Pionýrů č. p.1100, Kadaň, Ústecký kraj
Zaměření stávajícího stavu objektu (částečná dokumentace) - realizace: 1997
Historické veřejné záchody - Uhelný trh,
Uhelný trh, Praha 1 – Staré Město
Zaměření stávajícího stavu objektu (kompletní) - realizace: 1997
Činžovní dům – Mikulandská,
Mikulandská č. p. 120/8, Praha 1 – Nové Město
Zaměření stávajícího stavu objektu (částečná dokumentace) - realizace: 1996
Vila – ulice Květoslava Mašity,
Květoslava Mašity, Všenory, Středočeský kraj
Zaměření stávajícího stavu objektu (kompletní) - realizace: 1996
NKP Státní zámek Opočno – Budova důchodu a Studniční věž,
Opočno, Královéhradecký kraj
Zaměření stávajícího stavu objektu (kompletní) - realizace: 2011
NKP Státní zámek Opočno – Spojovací chodba, Kostelní oratoř,
Opočno, Královéhradecký kraj
Zaměření stávajícího stavu objektu (kompletní) - realizace: 2011
Obchodní dům – Provaznická,
Provaznická, 397/13, Praha 1 – Staré Město
Zaměření stávajícího stavu objektu (kompletní) - realizace: 2011
Činžovní dům – Na Smetance,
Na Smetance, č. p. 504/16, Praha 2 – Vinohrady
Zaměření stávajícího stavu objektu (kompletní) - realizace: 2011
Hypermarket Tesco, Ústí nad Labem,
Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Zaměření stávajícího stavu objektu (pasportizace interiérových prostor) - realizace: 2011