Práce v Katastru nemovitostí

 • Zjištění geodetických podkladů pro měřické práce v katastru, zaměření stávajícího stavu lokality a identických bodů pro zakreslení navrhované změny (případně identifikace vytyčované hranice), zpracování naměřených hodnot
 • Vyznačení navrhované změny v terénu (případně vytyčení hranic), stabilizace hraničních znaků, předání vyznačené hranice odběrateli
 • Vyhotovení geometrického plánu ( případně též vytyčovacího náčrtu) a příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Ověření dokumentace oprávněným geodetem, předání dokumentace na příslušný katastrální úřad,
  zajištění ověření geometrického plánu katastrálním úřadem
 • Tvorba a revize bodových polí (PPBP)
   

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

 • Vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranic (případně souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků)
 • Originály geometrického plánu v počtu paré dle přání odběratele
 • V terénu jasně označené vlastnické hranice

 

Katastr nemovitostí - reference

Titulek: Tovární areál bývalého mlýna Trhové Dušníky,
Místo: obec Trhové Dušníky, Středočeský kraj
Základní plán areálu - realizace: 1994
Titulek: NKP Státní zámek Opočno – Zámecká budova,
Místo: město Opočno, Královéhradecký kraj
Vytyčení obvodu části hranic Národní kulturní památky - realizace: 2012
Titulek: Rodinné domy Žehuň,
Místo: obec Žehuň, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel území určeného k výstavbě areálu RD - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Obytná zóna Veleň,
Místo: ul. Hlavní, obec Veleň, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Obytná zóna Nupaky – Jih, I – IV. etapa – bytové a rodinné domy,
Místo: obec Nupaky, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2006 – 2012
Titulek: Obytná čtvrť Horní Počernice,
Místo: ul. Markupova a Dandova, Praha 9 – Horní Počernice
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2005 – 2011
Titulek: Obytná zóna Čakovice,
Místo: ul. Oderská, Ke Stadionu, Rýnská, Praha 9 – Čakovice
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2007 – 2011
Titulek: Areál klášterního okrsku NKP – Hospital Kuks,
Místo: obec Kuks, Královéhradecký kraj
Vytyčení PK parcel v rozsahu okrsku Národní kulturní památky - realizace: 2010
Titulek: Městský úřad Říčany,
Místo: město Říčany, Středočeský kraj
Vypořádání majetkoprávních vztahů města - realizace: 1996 – 2010