Sledování deformací a posunů objektů

  • vyhotovení projektu, stabilizace a osazení sledovacích a sledovaných bodů, zaměření základní (nulté) etapy sledování, výpočet souřadnic a výšek všech bodů systému vyrovnáním
  • opakovaná zaměření systému sledovaných bodů v četnosti dle pokynů odběratele, výpočet souřadnic a výšek bodů systému, určení polohových a výškových změn
     

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

  • zpráva o realizaci sledovacího systému s přílohami (přehledky, seznamy souřadnic a výšek sledovacích a sledovaných bodů, rozbory předpokládané přesnosti určení polohových a výškových změn)
  • zprávy o opakovaných zaměřeních bodů sledovacího systému s přílohami (přehledky, tabulky určených polohových a výškových změn s komentářem, rozbory přesnosti, určení kritérií pro identifikaci nestabilních bodů systému, grafy vývoje výšek sledovaných bodů)

 

Sledování deformací a posunů objektů - reference

Praha – Vltava – nábřežní a podbřežní zdi řeky Vltavy ve správě TSK,
Praha
Bezpečnostní periodické sledování stability nábřežních konstrukcí - realizace: 1993 – dosud
Nový Kostel – seismicky nestabilní území,
okolí obce No­vý Kostel, Karlovarský kraj
Výzkumné periodické sledování stability území – grant GÚ AV ČR - realizace: 1994 – dosud
Praha – Letenský tunel,
Praha
Bezpečnostní periodické sledování stability tunelového tělesa - realizace: 1995 – dosud
Tovární areál Švábky,
ul. Švábky, Praha 8 – Libeň
Periodické sledování stability továrního komínu - realizace: 2002 – 2003, 2009 – dosud
Retenční nádrž Sedlčany,
město Sedlčany, Středočeský kraj
Periodické sledování stability hráze nádrže - realizace: 2007 – dosud
Skládka TKO Lověšice – Papírny Větřní,
obec Lověšice, Jihočeský kraj
Bezpečnostní periodické sledování stability svahů skládkového tělesa - realizace: 2007 – dosud
Kostel Panny Marie Vítězné,
ul. Karmelická, Praha 1 – Malá Strana
Periodické sledování stability krovové konstrukce hlavní lodi kostela - realizace: 2008 – dosud
Areál fa. Schwarzmüller Žebrák,
město Žebrák, Středočeský kraj
Periodické sledování stability staticky narušené konstr. výrobní haly - realizace: 2008 – dosud
Kostel Panny Marie Vítězné,
ul. Karmelická, Praha 1 – Malá Strana
Sledování stability farní budovy během odstranění kleneb. konstrukcí - realizace: 2011 – 2012