Služby v oblasti inženýrské geodézie

 • Zaměření staveniště před započetím stavby, stabilizace, zaměření a určení vytyčovací sítě stavby, vyhotovení dokumentace vytyčovací sítě stavby
 • Zaměření staveniště před zahájením, v průběhu a po dokončení terénních úprav
 • Kontrolní výpočty objemů terénních úprav dle projektové dokumentace – porovnání s výkazem objemů
 • Výpočty kubatur skutečného provedení terénních úprav – porovnání s projektovou dokumentací
 • Výpočet vytyčovacích prvků na základě převzaté projektové dokumentace, vyhotovení vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení a označení (vytyčených bodů) v terénu a jejich předání odběrateli
 • Zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení dokumentace skutečného provedení
   

Výsledky prací inženýrské geodézie jsou:

 • Dokumentace vytyčovací sítě ověřená oprávněným geodetem
 • Dokumentace kontrolních výpočtů objemů terénních úprav dle převzaté projektové dokumentace – porovnání s výkazem objemů, ověřená oprávněným geodetem
 • Dokumentace výpočtů kubatur skutečného provedení terénních úprav – porovnání s projektovou dokumentací, ověřená oprávněným geodetem
 • Vytyčovací výkres stavby ověřený oprávněným geodetem
 • Vytyčené a předané body v terénu
 • Dokumentace skutečného provedení stavby ověřená oprávněným geodetem

 

Inženýrská geodézie - reference

Titulek: Obytný soubor Hloubětínské vinice,
Místo: ul. Nademlejnská, Praha 9 – Hloubětín
Geodetický servis hlavního dodavatele stavebních prací - realizace: 2012
Titulek: Obytný soubor Nové Letňany – objekt A + B,
Místo: ul. Beranových, Praha 18 – Letňany
Geodetický servis hlavního dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2012
Titulek: Lokalita Hornoměcholupská, Bytový dům E + F,
Místo: ul. Hornoměcholupská, Praha 10 – Horní Měcholupy
Geodetický servis hlavního dodavatele na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Bytový dům – Rezidence u sv. Václava,
Místo: ul. Na Vyhlídce, Praha 9 – Prosek
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Administrativní objekt V1 – Libeňský DOCK,
Místo: ul. Voctářova, Praha 8 – Libeň
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Obytná zóna Veleň,
Místo: ul. Hlavní, obec Veleň, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Obytný komplex V Mezihoří,
Místo: ul. V Mezihoří, Praha 8 – Libeň
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Tunel Blanka – úsek Myslbekova – Prašný most (tunely a garáže),
Místo: Praha 6 – Dejvice
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Nové Kanadské velvyslanectví,
Místo: ul. Ve Struhách, Praha 6 – Bubeneč
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Obchodně administrativní centrum,
Místo: ul. Na Příkopě, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2011 – 2012