Polohopisné a výškopisné plány

 • zjištění geodetických podkladů pro měřické práce, zaměření polohopisu a výškopisu lokality
  v požadovaném rozsahu včetně připojení na systémy S – JTSK a Bpv
 • zjištění průběhu inženýrských sítí u příslušných správců
 • vyhledání a zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí
  (v případě, že jsou u příslušného správce vedena pouze v grafické formě nebo jen evidována)
 • zjištění průběhu hranic dotčených pozemků v katastru nemovitostí
 • zpracování výkresové dokumentace v požadovaném měřítku (1:200, 1:500, atd.)
   

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

 • výkresy ve formátu DWG v příslušném vztažném měřítku
 • technická zpráva o zaměření
 • výkresová dokumentace v požadovaném počtu paré ověřená oprávněným geodetem
 • CD nosič obsahující celou dokumentaci (formáty DWG, PDF)

 

Polohopis a výškopis - reference

Výzkumný areál – Geofyzikální ústav AVČR,
ul. Boční II, Praha 4 – Záběhlice
Základní plán závodu - realizace: 2012
Rodinné domy Hostouň,
obec Hostouň, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2012
Areál Kompostárna Třebotov,
obec Třebotov, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt přestavby stávajícího areálu kompostárny - realizace: 2012
Základní škola Benešov,
ul. Dukelská, město Benešov, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby sportovního zázemí ZŠ - realizace: 2012
Areál zámeckého okrsku NKP – SZ Opočno,
město Opočno, Královéhradecký kraj
Základní plán areálu - realizace: 2011
Středověký důlní revír – Lokalita Měchenice – štola „Peklo“,
obec Měchenice, Středočeský kraj
Účelová mapa, profily terénem, dokumentace štoly „Peklo“ - realizace: 2011