Sledování deformací a posunů objektů

  • vyhotovení projektu, stabilizace a osazení sledovacích a sledovaných bodů, zaměření základní (nulté) etapy sledování, výpočet souřadnic a výšek všech bodů systému vyrovnáním
  • opakovaná zaměření systému sledovaných bodů v četnosti dle pokynů odběratele, výpočet souřadnic a výšek bodů systému, určení polohových a výškových změn

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

  • zpráva o realizaci sledovacího systému s přílohami (přehledky, seznamy souřadnic a výšek sledovacích a sledovaných bodů, rozbory předpokládané přesnosti určení polohových a výškových změn)
  • zprávy o opakovaných zaměřeních bodů sledovacího systému s přílohami (přehledky, tabulky určených polohových a výškových změn s komentářem, rozbory přesnosti, určení kritérií pro identifikaci nestabilních bodů systému, grafy vývoje výšek sledovaných bodů)

Sledování deformací a posunů objektů - reference

Praha – Vltava – nábřežní a podbřežní zdi řeky Vltavy ve správě TSK,
Praha
Bezpečnostní periodické sledování stability nábřežních konstrukcí - realizace: 1993 – dosud
Nový Kostel – seismicky nestabilní území,
okolí obce No­vý Kostel, Karlovarský kraj
Výzkumné periodické sledování stability území – grant GÚ AV ČR - realizace: 1994 – dosud
Praha – Letenský tunel,
Praha
Bezpečnostní periodické sledování stability tunelového tělesa - realizace: 1995 – dosud
Tovární areál Švábky,
ul. Švábky, Praha 8 – Libeň
Periodické sledování stability továrního komínu - realizace: 2002 – 2003, 2009 – dosud
Retenční nádrž Sedlčany,
město Sedlčany, Středočeský kraj
Periodické sledování stability hráze nádrže - realizace: 2007 – dosud
Skládka TKO Lověšice – Papírny Větřní,
obec Lověšice, Jihočeský kraj
Bezpečnostní periodické sledování stability svahů skládkového tělesa - realizace: 2007 – dosud
Kostel Panny Marie Vítězné,
ul. Karmelická, Praha 1 – Malá Strana
Periodické sledování stability krovové konstrukce hlavní lodi kostela - realizace: 2008 – dosud
Areál fa. Schwarzmüller Žebrák,
město Žebrák, Středočeský kraj
Periodické sledování stability staticky narušené konstr. výrobní haly - realizace: 2008 – dosud
Kostel Panny Marie Vítězné,
ul. Karmelická, Praha 1 – Malá Strana
Sledování stability farní budovy během odstranění kleneb. konstrukcí - realizace: 2011 – 2012
Palác Křižík II.,
ul. Radlická, Praha 5 – Smíchov
Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu - realizace: 2010 – 2011
Depozitář NPÚ Kutná Hora,
ul. Potoční, město Kutná Hora – Hlouška, Středočeský kraj
Sledování stability objektu „Sýpky“ v rámci přestavby na depozitář NPÚ - realizace: 2009 – 2011
Obchodně administrativní centrum,
ul. Na Příkopě, Praha 1 – Nové Město
Sledování stability zachované uliční fasádní zdi během výstavby zájm. objektu - realizace: 2011
Bytový dům Steinerova,
ul. Steinerova, Praha 11 – Háje
Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu - realizace: 2010
Obchodní dům Van Graf,
Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu - realizace: 2008 – 2009
Praha – Karlův most – stabilita konstrukce mostu,
Praha 1 – Staré Město, Malá Strana
Periodické sledování stability mostní konstrukce před započetím opravy - realizace: 2005 - 2007
Růžodolská výsypka, bývalá obec Růžodol,
město Litvínov, Ústecký kraj
Periodické sledování stability svahů výsypky – realizace - realizace: 1995 – 2007
Bytový dům Lovčenská,
ul. Lovčenská, Praha 5 – Košíře
Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu - realizace: 2006
Hotel Metropol,
ul. Národní třída, Praha 1 – Staré Město
Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu - realizace: 2005
Obytný soubor Nepomucká,
ul. Nepomucká, Praha 5 – Košíře
Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu - realizace: 2005
Bytový dům Klobočnická,
ul. Kloboučnická a Bartoškova, Praha 4 – Nusle
Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu - realizace: 2002 – 2003
Tovární areál Lihovar Kralupy n/Vltavou,
ul. Nádražní, město Kralupy n/Vltavou, Středočeský kraj
Sledování stability továrního komínu a melasových nádrží po povodni - realizace: 2002
OAC Bredovský dvůr – úprava novostavby,
ul. Olivová, Praha 1 – Nové Město
Sledování deformace monolit. konstrukce během odstranění částí nosných stěn - realizace: 2001
Rekonstrukce a dostavba domu č. p. 517/16,
Břetislavova, ul. Břetislavova, Praha 1 – Malá Strana
Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu - realizace: 2001
Office Park Nové Butovice – věžový objekt „D“,
ul. Bucharova č. p. 1314/8, Praha 5 – Stodůlky
Periodické sledování řízeného klesání stavby vlivem zatížení objektu - realizace: 2001
Multikino Cinema City Galaxie,
ul. Arkalycká, Praha 4 – Háje
Sledování deformace objektu během výstavby propojovacího tunelu - realizace: 2000
Rekonstrukce domu Václavské náměstí č. p. 1306/55,
Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
Rekonstrukce domu Václavské náměstí č. p. 1306/55, Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
Sledování stability okolních budov během rekonstr. zájmového objektu – realizace: 1998 – 1999 - realizace: 1998 – 1999
Škoda Ejpovice – skládka,
obec Ejpovice, Plzeňský kraj
Sledování deformace sesuvu reliéfu terénu po sanaci skládky - realizace: 1998 – 1999
Kolín – ražená hlavní odběrná kanalizační štola,
město Kolín, Středočeský kraj
Periodické sledování stability objektů ohrožených ražbou kan. štoly - realizace: 1996 – 1998
Hotel Crystal Palace Hotel,,
ul. Malá Štěpánská č. p. 1399/17, Praha 1 – Nové Město
Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu - realizace: 1994 – 1997
Votice – železniční trať ČD Votice ,
Heřmaničky, Středočeský kraj
Sledování deformace železničního tělesa vlivem průtlaku plynového potrubí - realizace: 1997
Jirkov – železniční trať ČD Třebušice ,
Chomutov, město Jirkov, Ústecký kraj
Sledování deformace železničního náspu vlivem ražby tunelu - realizace: 1996
Dálnice D1 – Soutice,,
obec Soutice, Středočeský kraj
Sledování deformace dálničního tělesa vlivem průtlaku plynového potrubí - realizace: 1996
Příbram – Bytíz – areál šachy č.10,,
obec Bytíz, Středočeský kraj
Sledování stability hornickým způsobem poddolovaného území - realizace: 1993 – 1995
Dálnice D1 – Říčany,,
Říčany, obec Jažlovice, Středočeský kraj
Sledování deformace dálničního tělesa vlivem průtlaku plynového potrubí - realizace: 1994
Most – pilíř,
povrchový důl Ležáky, město Most, Ústecký kraj
Sledování stability ochranného pilíře vrchu Hněvín a koryta řeky Bílina - realizace: 1991 – 1994
Elektrárna a teplárna Mělník,
Podvlčí – odkaliště, obec Podvlčí, Středočeský kraj
Sledování stability objektů obce ohrožených provozem odkaliště - realizace: 1993 – 1994
Klášter Křižovníků z červenou hvězdou,
Platnéřská 2. Praha 1 – Staré Město
Bezpečnostní periodické sledování stability klášterních budov - realizace: 1993 – 1994
Železniční trať ČD Nová Ves – Nelahozeves,
obec Nelahozeves, Středočeský kraj
Sledování deformace železničního tělesa vlivem průtlaku plynového potrubí - realizace: 1993
Činžovní dům – Mostecká,
Mostecká č. p. 47/16 (Biskupský dvůr), Praha 1 – Malá Strana
Zaměření stávajícího stavu objektu (kompletní) - realizace: 1994