Polohopisné a výškopisné plány

 • zjištění geodetických podkladů pro měřické práce, zaměření polohopisu a výškopisu lokality
  v požadovaném rozsahu včetně připojení na systémy S – JTSK a Bpv
 • zjištění průběhu inženýrských sítí u příslušných správců
 • vyhledání a zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí
  (v případě, že jsou u příslušného správce vedena pouze v grafické formě nebo jen evidována)
 • zjištění průběhu hranic dotčených pozemků v katastru nemovitostí
 • zpracování výkresové dokumentace v požadovaném měřítku (1:200, 1:500, atd.)

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

 • výkresy ve formátu DWG v příslušném vztažném měřítku
 • technická zpráva o zaměření
 • výkresová dokumentace v požadovaném počtu paré ověřená oprávněným geodetem
 • CD nosič obsahující celou dokumentaci (formáty DWG, PDF)

Polohopis a výškopis - reference

Výzkumný areál – Geofyzikální ústav AVČR,
ul. Boční II, Praha 4 – Záběhlice
Základní plán závodu - realizace: 2012
Rodinné domy Hostouň,
obec Hostouň, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2012
Areál Kompostárna Třebotov,
obec Třebotov, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt přestavby stávajícího areálu kompostárny - realizace: 2012
Základní škola Benešov,
ul. Dukelská, město Benešov, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby sportovního zázemí ZŠ - realizace: 2012
Areál zámeckého okrsku NKP – SZ Opočno,
město Opočno, Královéhradecký kraj
Základní plán areálu - realizace: 2011
Středověký důlní revír – Lokalita Měchenice – štola „Peklo“,
obec Měchenice, Středočeský kraj
Účelová mapa, profily terénem, dokumentace štoly „Peklo“ - realizace: 2011
Tovární areál fa. Aritma Vokovice,
ul. Vokovická, Lužná, Praha 6 – Vokovice
Základní plán závodu - realizace: 2011
Obytná zóna Nupaky – Jih, IV. etapa – rodinné domy,
obec Nupaky, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 2011
Rodinné domy Žehuň,
obec Žehuň, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2011
Bytový areál Kejřův park,
ul. K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín
Účelové mapy – projekt výstavby bytového areálu - realizace: 2011
Areál zámku SZ Ratibořice, Panský hostinec,
obec Ratibořice, Královéhradecký kraj
Základní plán areálu - realizace: 2010
Středověký důlní revír – Lokalita Klínec – štola „V Pekle“,
obec Klínec, Středočeský kraj
Účelová mapa, profily terénem, dokumentace štoly „V Pekle“ - realizace: 2010
Rodinné domy Hradištko,
obec Hradištko, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2010
Obytné skupiny Hloubětínské vinice,
ul. K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín
Účelové mapy – projekt výstavby bytového areálu – I. – VI. etapa - realizace: 2007 – 2010
Areál klášterního okrsku NKP – Hospital Kuks,
obec Kuks, Královéhradecký kraj
Základní plán areálu I. – II. etapa - realizace: 2009 – 2010
Bytový areál K Červenému vrchu,
ul. Evropská, K Červenému vrchu, Praha 6 – Vokovice
Základní plán areálu - realizace: 2009
Tovární areál fa. Hans Wolf s.r.o.,
obec Horní Řasnice, Frýdlant, Liberecký kraj
Základní plán závodu - realizace: 2009
Bytový areál Kejřův mlýn,
ul. K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení stavby – I. – VI. etapa - realizace: 2005 – 2009
Činžovní dům Dukelských hrdinů č. p. 407/26,
ul. Dukelských hrdinů, Praha 7 – Holešovice
Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby zájmového objektu - realizace: 2009
Mateřská škola Roztoky,
ul. Spěšného, město Roztoky, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby MŠ - realizace: 2009
Technologický park Horní Lada,
ul. Průmyslová, Objízdná, Nedokončená, Praha 14 – Kyje
Účelové mapy – projekt výstavby TP – I. – IV. etapa - realizace: 2008 – 2011
Areál Masarykovo nádraží,
ul. Hybernská, Havlíčkova, Na Florenci, Praha 1 – Nové Město
Základní plán závodu I. – III. etapa - realizace: 2008 – 2010
Areál „Kramářova vila“ (Úřad vlády ČR),
ul. Gogolova 1, č. p. 212, Praha 1 – Hradčany
Základní plán areálu - realizace: 2008
Areál „Strakova akademie“ (Úřad vlády ČR),
nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana
Základní plán areálu - realizace: 2008
Požární stanice Praha – Čimice,
ul. K mlýnu a Čimická, Praha 8 – Čimice
Účelová mapa – projekt výstavby stanice Hasičského záchranného sboru ČR - realizace: 2008
Administrativní objekt Štětkova,
ul. Štětkova, Praha 4 – Nusle
Účelová mapa – projekt rekonstrukce AO - realizace: 2008
Základní škola Šantrochova,
ul. Šantrochova, Praha 6 – Břevnov
Účelová mapa – projekt výstavby sportovního zázemí ZŠ - realizace: 2008
Obytná zóna Čína,
ul. Kolbenova, Praha 9 – Hloubětín
Účelová mapa – projekt části výstavby OZ - realizace: 2008
Rodinné domy Kolovraty,
ul. Měsíčková, Praha 10 – Kolovraty
Účelová mapa – projekt části výstavby RD - realizace: 2008
Bytový areál Byty Jesenice,
ul. Budějovická, obec Jesenice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby bytového areálu - realizace: 2008
Obytná zóna Čakovice,
ul. Šircova, Schoellerova, Praha 9 – Čakovice
Účelová mapa – projekt části výstavby OZ - realizace: 2008
Areál „Křižovnický statek“,
ul. 5. Květa, Za Mlýnem, Za Parkem, m. Dobřichovice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby bývalého Křižovnického statku - realizace: 2008
Technická mapa města Hostivice,
město Hostivice, Středočeský kraj
Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 2007 – 2009
Rodinné domy Černošice,
ul. Lipová, Javorová, V Habřinách, město Černošice, Středoč. kraj
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2007 – 2008
Bytový dům Kurta Konráda,
ul. Kurta Konráda, Praha 9 – Libeň
Účelová mapa – projekt výstavby OZ - realizace: 2007 – 2008
Archeologická památka – Hradiště „Tříkřížový vrch“,
Ústecký kraj
Základní plán areálu archeologické památky - realizace: 2007
Tovární areál fa. Branický pivovar,
ul. Údolní, Praha 4 – Braník
Základní plán závodu - realizace: 2007
Archeologická památka – Hradiště „Závist“,
Středočeský kraj
Základní plán části areálu archeologické památky - realizace: 2007
Administrativní objekt Na Míčánkách č. p. 1497/2,
ul. Na Míčankách, Praha 10 – Vršovice
Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby zájmového objektu - realizace: 2007
Administrativní objekt City Court,
ul. Hvězdova, Pujmanové, Praha 4 – Krč
Účelová mapa – projekt výstavby AO - realizace: 2007
Vilový objekt U Teplárny č. p. 1180/5,
ul. U Teplárny, Praha 5 – Košíře
Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby zájmového objektu - realizace: 2007
Bytový dům Beroun,
ul. Na Máchovně, město Beroun, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby BD - realizace: 2007
Archeologická památka – Pohřebiště Jinonice,
Praha 5 – Jinonice
Digitalizace a vytvoření účelových map archeologických pohřebišť - realizace: 2007
Obytná zóna Slaný – Kvíc,
ul. Aloise Jiráska, Smečenská, město Slaný, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby OZ - realizace: 2007
Bytové domy Újezd n/Lesy,
ul. Rápošovská, Domanovická, Donínská, Praha 9 – Újezd nad Lesy
Účelová mapa – projekt výstavby BD - realizace: 2007
Administrativní objekt Služeb,
ul. Služeb, Praha 10 – Malešice
Účelová mapa – projekt výstavby AO - realizace: 2007
Skládka inertních odpadů Říčany město Říčany,
Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt provedení sanace IO - realizace: 2007
Bytový dům Půlkruhová,
ul. Půlkruhová, Praha 6 – Vokovice
Účelová mapa – skutečné provedení výstavby BD - realizace: 2007
Logistický park R6 Logistik Park Jeneč,
obec Jeneč, Středočeský kraj
Účelová mapa – stav zájmového území před započetím stavby LP - realizace: 2007
Opravárenský a skladový areál fa. České přístavy,
obec Předboj, Středočeský kraj
Základní plán závodu - realizace: 2007
Rodinné domy Tehovec,
ul. K Nemocnici, obec Tehovec, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2007
Městský park Perníkářka,
ul. Pražákovská, Zvonická, Praha 6 – Dejvice
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení nového využití území - realizace: 2006 – 2009
Obytná zóna Dolní Chabry,
ul. Kobyliská, Ústecká, Dopraváků, K Ládví, Praha 8 – Dolní Chabry
Účelová mapa – projekt výstavby OZ - realizace: 2006 – 2008
Tovární areál fa. Praga a Technometra,
ul. Pražská, Strašnická, U Průseku, Praha 10 – Hostivař
Základní plán závodu I. – II. etapa - realizace: 2006 – 2008
Obytná zóna Čakovice,
ul. Oderská, Ke Stadionu, Rýnská, Praha 9 – Čakovice
Účelová mapa – projekt výstavby OZ - realizace: 2006 – 2007
Rodinné domy Pacov,
ul. Nad Bahnivkou, obec Pacov, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2006 – 2007
Rodinné domy Kunice,
obec Kunice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2006 – 2007
Kanalizace Motol,
, ul. Nad Motolskou nemocnicí, Šafránecká, Roentgenova, Praha 5 – Motol
Účelová mapa – projekt výstavby trasy liniové stavby - realizace: 2006 – 2007
Horní Počernice – sanace skládky inertních odpadů Beránka I., II.,
Praha 9 – Horní Počernice
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky IO - realizace: 2006 – 2007
Hotel NN Radlická,
ul. Radlická, Praha 5 – Smíchov
Účelová mapa – projekt výstavby hotelového komplexu - realizace: 2006
Dálnice D3 – Nová Hospoda – Mezno,
vodní nádrž Mitrovice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby vodní nádrže - realizace: 2006
Rodinné domy Smrková,
ul. Smrková, Praha 9 – Hloubětín
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2006
BD Na Santince,
nám. Na Santince, Praha 6 – Dejvice
Účelová mapa – projekt výstavby BD - realizace: 2006
VÚSS Radošov, vodárenské zařízení,
Karlovarský kraj
Účelová mapa – projekt rekonstrukce vodárenské sítě - realizace: 2006
Hřbitov Dolní Počernice,
Praha 9 – Dolní Počernice
Účelová mapa – evidenční plán hřbitova
- realizace: 2006
Prodejna a servis motocyklů Suzuki,
ul. Plzeňská, Drahoňovského, Praha 5 – Řepy
Účelová mapa – projekt výstavby a skutečné provedení areálu - realizace: 2006
ovární areál fa. Beneš a Lát – slévárna a strojírna,
obec Hole u Průhonic, Středočeský kraj
Účelová mapa – část továrního areálu – projekt nového dopravního spojení - realizace: 2006
Bytové domy River Lofts,
ul. Varhulíkové, Praha 7 – Holešovice
Účelová mapa – projekt výstavby BD - realizace: 2006
Skládka TKO a NO Lověšice – fa. Papírny Větřní,
obec Lověšice, Jihočeský kraj
Supervisní měření jednotlivých etap skládkování - realizace: 2005 – 2011
Technická mapa obce Březí,
obec Březí, Středočeský kraj
Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 2005 – 2006, 2009
Skládka TKO Nasavrky,
město Nasavrky, Pardubický kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO - realizace: 2005 – 2006
Bytový soubor Fialka,
ul. Politických vězňů, město Říčany, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt výstavby BD - realizace: 2005 – 2006
Rodinné domy Hostivice,
ul. Kaštanová, město Hostivice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby RD - realizace: 2005 – 2006
Rodinné domy Štverákova,
ul. Štverákova, Praha 9 – Horní Počernice
Účelová mapa – projekt a skutečné provedení zástavby RD - realizace: 2005 – 2006, 2008 – 2009
Dětská hřiště Praha 6,
ul. Na Haunspalce, José Martího, Chittussiho, Praha 6 – Dejvice, Vokovice
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení rekonstrukcí dětských hřišť - realizace: 2005
Rodinné domy Bořanovice,
obec Bořanovice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 2005
Tunel Blanka – Trojský most – severní předmostí,
ul. Povltavská, Praha 8 – Troj
Účelová mapa – projekt dopr. řešení severního předmostí Trojského mostu - realizace: 2005
Bytové domy Dalejské výhledy – Smíchovská,
ul. Smíchovská, Praha 13 – Stodůlky
Účelová mapa – projekt výstavby areálu BD - realizace: 2005
Kanalizace města Přeštice,
město Přeštice, Plzeňský kraj
Účelová mapa – projekt rekonstrukce kanalizačních řádů – uliční čáry - realizace: 2005
Rodinné domy Strašín,
ul. Pampelišková, Babická, Tulipánová, obec Strašín, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt výstavby a skutečné provedení areálu RD - realizace: 2004 – 2005
Skládka vápenných kalů I. a II. fa. Chemopetrol Litvínov – sanace,
Růžodol, Ústecký kraj
Účelová mapa – projekt sanace skládky NO - realizace: 2004
Technická mapa města Říčany,
město Říčany, Středočeský kraj
Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 2004 – 2009
Technická mapa obce Ondřejov,
obec Ondřejov, Středočeský kraj
Technická mapa obce – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 2004 – 2009
Technická mapa obce Turkovice,
obec Turkovice, Středočeský kraj
Technická mapa obce – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 2004 – 2006
Technická mapa obce Třemblat,
Obec Třemblat, Středočeský kraj
Technická mapa obce – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 2004 – 2006
Rodinné domy Dolínek,
ul. Šípková, město Odolená Voda, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 2004 – 2006
JDMP – katastrální území Jinonice,
Praha 5 – Jinonice
Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Jinonice - realizace: 2004 – 2005
Obytná zóna Nupaky – Jih, I – III. etapa – bytové a rodinné domy,
obec Nupaky, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD a BD - realizace: 2004
BD Lovčenská,
ul. Lovčenská, Praha 5 – Košíře
Účelová mapa – projekt výstavby BD - realizace: 2004
Vodovodní a kanalizační přivaděč – Strašín – Radošovice,
město Říčany, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby liniové stavby - realizace: 2004
Technická mapa obce Voděrádky,
obec Voděrádky, Středočeský kraj
Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 2004
Retenční nádrž Černý Most,
ul. Anderleho, Pospíchalova, Praha 9 – Černý Most
Účelová mapa – projekt revitalizace vodní nádrže - realizace: 2004
Supervize využitelnosti území,
ul. Ke Smíchovu, Nefritová, Granátová, Praha 5 – Slivenec
Účelová mapa – projekt využitelnosti území k zástavbě RD - realizace: 2004
Tovární areál fa. Švábky,
ul. Švábky, Praha 8 – Libeň
Základní plán závodu - realizace: 2003
Tovární areál fa. Ligmet,
obec Lazsko, Středočeský kraj
Základní plán závodu - realizace: 2003
Vodovodní řád obec Loděnice,
obec Bubovice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby trasy liniové stavby - realizace: 2003
Postoloprty – sesuv,
město Postoloprty, Ústecký kraj
Účelová mapa – projekt sanace sesuvu svahu železniční tratě ČD - realizace: 2003
Rodinné domy Statenice,
ul. Pod Hájem, obec Statenice, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt výstavby a skutečné provedení areálu RD - realizace: 2003
Supervize využitelnosti území, Logistický areál Hořelice – Rudná,
obec Rudná, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt využitelnosti areálu - realizace: 2003
Průmyslová zóna Středokluky,
obec Středokluky, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby průmyslového areálu fa. Hörmann - realizace: 2003
odinné domy Tachlovice,
ul. Severní, Na Padesátce, Krátká. Obec Tachlovice, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt výstavby a skutečné provedení areálu RD - realizace: 2002 – 2005
Skládka nebezpečných odpadů fa. Chemopetrolu Litvínov,
obec Růžodol, Ústecký kraj
Účelová mapa – projekt sanace skládky NO – I. – VI. etapa - realizace: 2002 – 2003
Archeologická památka – Hradiště „Boudy“,
obec Boudy, Jihočeský kraj
Základní plán areálu archeologické památky - realizace: 2002
Tovární areál fa. Lihovar Kralupy,
ul. Nádražní, město Kralupy n/Vltavou, Středočeský kraj
Základní plán závodu - realizace: 2002
Rodinné domy Na Vysoké,
město Říčany, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 2001 – 2002
Rodinné domy Bubovice,
ul. U Lesíka, Rovná, Střední, Hlavní, Loděnická, Ke Kapli, Středoč. kraj
Účelová mapa – projekt a skutečné zaměření areálu výstavby areálu RD - realizace: 2002
Prodejní centrum IKEA – Černý Most,
ul. Chlumecká, Praha 9 – Černý Most
Účelová mapa – projekt výstavby areálu PC - realizace: 2001 – 2002
Prodejní centrum Skanska – Čestlice,
obec Čestlice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu PC - realizace: 2001
JDMP – katastrální území Holyně,
Praha 5 – Slivenec
Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Holyně - realizace: 2001
JDMP – katastrální území Malá Chuchle,
Praha 5 – Velká Chuchle
Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Malá Chuchle - realizace: 2001
JDMP – katastrální území Řeporyje,
Praha 5 – Řeporyje
Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Řeporyje - realizace: 2001
Obchodní zóna Nymburk,
ul. Poděbradská, město Nymburk, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt na výstavbu hypermarketu Albert - realizace: 2001
Areál fa. S Art Real,
ul. Sodomkova, Praha 10 – Hostivař
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení rekonstrukce areálu - realizace: 2001
Skládka TKO Markvartice,
Česká Kamenice, Ústecký kraj
Účelová mapa – projekt a skutečné provedení sanace skládky TKO - realizace: 2001
Obchodní zóna Vernéřov A5,
obec Vernéřov, Klášterec nad Ohří, Ústecký kraj
Účelová mapa – projekt na výstavbu areálu fa. Donaldson Torit BV - realizace: 2001
Dopravní spojení Zličín,
ul. Na Radosti, Řevnická, Praha 5 – Zličín
Účelová mapa – projekt na nové dopravní řešení - realizace: 2001
Skládka inertních odpadů fa. Interiér Říčany,
město Říčany, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt sanace skládky IO - realizace: 2001
Dětská hřiště Praha 2,
ul. Na Hrobci, Korunní, Praha 2 – Nové Město, Vinohrady
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení rekonstrukcí dětských hřišť - realizace: 2001
Obchodní areál spol. Stavo Artikel,
ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu - realizace: 2001
Obytný soubor Chýně, lokalita Háje a Kamenice,
ul. Ke Skále, obec Chýně, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt výstavby areálu RD a BD - realizace: 2000 – 2003
Skládka TKO Sojovice,
obec Sojovice, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO - realizace: 2000 – 2002
JDMP – katastrální území Lysolaje,
Praha 6 – Lysolaje
Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Lysolaje - realizace: 2000 – 2001
Rodinné domy Mezouň,
obec Mezouň, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 2000
Archeologická památka – Hrad Mydlovar,
obec Kostomlaty nad Labem, Středočeský kraj
Základní plán areálu archeologické památky - realizace: 2000
Administrativní centrum Skanska Budějovická alej,
ul. Antala Staška, Praha 4 – Krč
Účelová mapa – projekt výstavby AC - realizace: 2000
Skládka TKO Mšené – lázně,
obec Mšené – lázně, Ústecký kraj
Účelová mapa – projekt sanace skládky TKO - realizace: 2000
Městský park Ch.G. Masarykové,
ul. Na Valech. Badeniho, Chotkova, Praha 1 – Hradčany
Účelová mapa – projekt regenerace parkových ploch - realizace: 2000
Trasa metra A, stanice Dejvická,
ul. Evropská, Studentská, Šolínova, Dejvické náměstí, Praha 6
Účelová mapa – projekt nového dopravního řešení - realizace: 2000
Skládka TKO Radešín,
obec Radešín Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt sanace skládky TKO - realizace: 2000
Podniková skládka fa. Letov, sanace skládky,
ul. Toužimská, Praha 9 – Letňany
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO - realizace: 1999 – 2001
Administrativní centrum fa. Skanska,
ul. Líbalova, Chilská, Hviezdoslava, Praha 11 – Chodov
Účelová mapa – projekt AC - realizace: 1999 – 2000
Archeologická památka – Mohylová pole Kostomlaty,
obec Kostomlaty pod Řípem, Ústecký kraj
Základní plán areálu archeologické památky - realizace: 1999
Tovární areál fa. Škoda Bolevec – hlavní závod,
ul. Orlík, město Plzeň, Plzeňský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1999
Tovární areál fa. Škoda Doudlebce – hlavní závod,
město Plzeň, Plzeňský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1999
Tovární areál fa. Škoda Rokycany – hlavní závod,
město Rokycany, Plzeňský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1999
Tovární areál fa. Škoda Ejpovice – hlavní závod,
obec Ejpovice, Plzeňský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1999
Rodinné domy Thomayerova,
ul. Thomayerova, město Říčany, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 1999
Nákupní centrum Stodůlky,
ul. Nárožní, Praha 5 – Stodůlky
Účelová mapa – projekt NC - realizace: 1999
Vodovodní řády Hostavice,
Praha 9 – Hostavice
Povrchové znaky vodárenských sítí Městské části Praha – Hostavice - realizace: 1999
Skládka TKO Horky,
Horky, Liberecký kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO - realizace: 1998 – 2000
Skládka TKO Činov,
obec Činov, Karlovarský kraj
Skládka TKO Činov, obec Činov, Karlovarský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO - realizace: 1998, 2000
Skládka TKO Nýřany,
město Nýřany, Plzeňský kraj
Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO – I. – III. etapa - realizace: 1998 – 1999
Skládka TKO Hejdof,
město Čáslav, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO - realizace: 1998 – 1999
Rodinné domy Za klášterem,
město Kadaň, Ústecký kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 1998
Rodinné domy Světlá Hora,
obec Světlá Hora, Moravskoslezský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 1998
Skládka nebezpečných odpadů fa. Fosfa Poštorná,
město Poštorná, Jihomoravský kraj
Účelová mapa – projekt sanace skládky NO - realizace: 1998
Multikino Cinema City Galaxie,
ul. Anežky Malé, Kosmická, Kupeckého, Arkalycká, Praha 4 – Háje
Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby Multikina Galaxie - realizace: 1998
Skládka TKO Chotusice,
obec Chotusice, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO - realizace: 1998
Těšnovský tunel, nábř. Ludvíka Svobody,
Praha 1 – Nové Město
Účelová mapa – stávající stav silničního povrchu - realizace: 1998
Skládka inertních odpadů Veleň,
obec Veleň, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt sanace skládky IO - realizace: 1998
Skládka TKO Letňany,
Praha 9 – Letňany
Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO - realizace: 1998
Podniková skládka Sulkov fa. Škoda Plzeň, sanace skládky NO,
obec Sulkov, Plzeňský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO - realizace: 1997 – 2001
Podniková skládka fa. Gesta Rynoltice,
obec Grabštejn, Liberecký kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO - realizace: 1997, 1999, 2000
Tovární areál fa. Škoda Plzeň – hlavní závod, sanace starých ekolog. zátěží ,
Plzeň, Plzeňský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1997 – 1999
Technická mapa obce Chlustina,
obec Chlustina, Středočeský kraj
Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 1997 – 1998
Technická mapa obce Praskolesy,
obec Praskolesy, Středočeský kraj
Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 1997 – 1998
Technická mapa obce Otmíče,
obec Otmíče, Středočeský kraj
Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry - realizace: 1997 – 1998
Kalové skládky fa.Chemopetrol Litvínov, sanace starých ekolog. zátěží,
Růžodol, Ústecký kraj
Účelové mapy – projekt sanace skládky NO - realizace: 1997 – 1998
Skládka TKO Kruhovka,
město Lysá nad Labem, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO - realizace: 1997 – 1998
Skládka TKO Kamenice,
obec Kamenice, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO - realizace: 1997
Obytná zóna Na Kruci,
ul. Na Kruci, Coriových, Nobelova, Suttnerové, Praha 6 – Vokovice
Účelová mapa – projekt obytné zóny - realizace: 1997
Skládka nebezpečných odpadů fa. Rynoltice,
obec Grabštejn - Chotyně, Liberecký kraj
Účelová mapa – projekt sanace skládky NO - realizace: 1997
Rodinné domy U Hvězdárny,
ul. U Hvězdárny, město Slaný, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 1997
Skládka TKO Časy u Sezemic,
obec Časy, Pardubický kraj
Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO - realizace: 1997
Tovární areál fa. Tonaso Nestěmice – sanace starých ekolog. zátěží,
Neštěmice, Ústecký kraj
Účelová mapa – projekt sanace SEZ - realizace: 1997
Tovární areál fa. Kovohutě Příbram – sanace starých ekolog. zátěží,
Příbram, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1996 – 2000
Tovární areál fa. WOODFACE,
ul. Liliová, obec Přezletice, Středočeský kraj
Základní plán závodu před a po rekonstrukci areálu - realizace: 1996, 1998
Obalovna Bernartice – sanace starých ekologických zátěží,
Bernartice, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO - realizace: 1996 – 1997
Skládka TKO Strážnice,
obec Vysoká – Strážnice, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt provedení sanace TKO - realizace: 1996
Tovární areál fa. Ferona Děčín – sanace starých ekologických zátěží,
Děčín, Ústecký kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1996
Rodinné domy Jinočany,
obec Jinočany, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD - realizace: 1996
Projekt využitelnosti území,
ul. Poděbradská, Slévačská, Krylovecká, Praha 9 – Hloubětín
Účelová mapa – projekt využitelnosti území - realizace: 1996
Obytný soubor Práčská,
ul. Práčská, U Zahradního Města, Praha 10 – Záběhlice
Účelová mapa – projekt OS - realizace: 1996
Tovární areál fa. Knauf Praha,
ul. Mladoboleslavská, Praha 9 – Kbely
Základní mapa závodu - realizace: 1995, 1999
Kalová pole spol. Šroubárna Libčice,
město Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1995 – 1997, 1999
Tovární areál fa. Šroubárna Libčice,
město Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1995 – 1997, 1999
Skládka TKO Chýnice,
obec Chýnice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO – I. – III. etapa - realizace: 1995 – 1996, 1999
Skládka nebezpečných odpadů Lukavec fa.Lovochemie Lovosice – sanace,
Lukavec, Ústecký kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO - realizace: 1995 – 1997
Průmyslová zóna Domeco,
ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt průmyslové zóny - realizace: 1995
Areál bývalého statku Hostavice,
ul. Pilská, Praha 14 – Hostavice
Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby areálu - realizace: 1995
Skládka TKO Hořovice,
město Hořovice, Středočeský kraj
SkÚčelová mapa – projekt provedení sanace TKO - realizace: 1995
Skládka TKO Zeleneč,
obec Zeleneč, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO - realizace: 1995
Průmyslová zóna Prior,
ul. U Prioru, Praha 6 – Ruzyně
Účelová mapa – projekt výstavby průmyslové zóny - realizace: 1995
Tovární areál bývalého mlýna Trhové Dušníky,
obec Trhové Dušníky, Středočeský kraj
Základní plán areálu - realizace: 1994
Městský park,
ul. Sokolovská, Kovánecká, U Školičky. Čihánecka, Na Břehu, Praha 8 – Libeň
Účelová mapa – projekt nového využití území - realizace: 1993
Skládka TKO Zdice,
město Zdice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt výstavby TKO - realizace: 1993
Usedlost Vavruška ,
ul. Pod Havránkou č. p. 240/21, Praha 7 – Troja
Základní plán areálu - realizace: 1993
Tovární areál fa. Papírny Benešov,
město Benešov, Středočeský kraj
Základní plán areálu - realizace: 1992
Tovární areál fa. Papírny Neveklov,
Neveklov, Středočeský kraj
Základní plán areálu - realizace: 1992
ovární areál fa. Papírny Vrané nad Vltavou,
obec Vrané nad Vltavou, Středočeský kraj
Základní plán areálu - realizace: 1991
Kalová pole spol. Šroubárna Libčice,
město Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1995 – 1997, 1999
Tovární areál fa. Šroubárna Libčice,
město Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ - realizace: 1995 – 1997, 1999
Skládka TKO Chýnice,
obec Chýnice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO – I. – III. etapa - realizace: 1995 – 1996, 1999
Skládka nebezpečných odpadů Lukavec fa.Lovochemie Lovosice – sanace,
Lukavec, Ústecký kraj
Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO - realizace: 1995 – 1997
Průmyslová zóna Domeco,
ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt průmyslové zóny - realizace: 1995
Areál bývalého statku Hostavice,
ul. Pilská, Praha 14 – Hostavice
Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby areálu - realizace: 1995
Skládka TKO Hořovice,
město Hořovice, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO - realizace: 1995
Skládka TKO Zeleneč,
obec Zeleneč, Středočeský kraj
Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO - realizace: 1995
Průmyslová zóna Prior,
ul. U Prioru, Praha 6 – Letiště Václava Havla
Účelová mapa – projekt výstavby průmyslové zóny - realizace: 1995
Městský park, ul. Sokolovská, Kovánecká, U Školičky. Čihánecka, Na Břehu,
Praha 8 – Libeň
Účelová mapa – projekt nového využití území - realizace: 1993
Skládka TKO Zdice,
město Zdice, Středočeský kraj
SÚčelová mapa – projekt výstavby TKO - realizace: 1993
Usedlost Vavruška ,
ul. Pod Havránkou č. p. 240/21, Praha 7 – Troja
Základní plán areálu - realizace: 1993
Tovární areál fa. Papírny Benešov,
město Benešov, Středočeský kraj
Základní plán areálu - realizace: 1992
Tovární areál fa. Papírny Neveklov,
město Neveklov, Středočeský kraj
Základní plán areálu - realizace: 1992
Tovární areál fa. Papírny Vrané nad Vltavou,
obec Vrané nad Vltavou, Středočeský kraj
Základní plán areálu - realizace: 1991
Ubytovací objekt – Hlavní ,
Hlavní, č. p. 2930/114, Praha 4 – Záběhlice
Zaměření stávajícího stavu objektu (kompletní) - realizace: 2011