Práce v Katastru nemovitostí

  • Zjištění geodetických podkladů pro měřické práce v katastru, zaměření stávajícího stavu lokality a identických bodů pro zakreslení navrhované změny (případně identifikace vytyčované hranice), zpracování naměřených hodnot
  • Vyznačení navrhované změny v terénu (případně vytyčení hranic), stabilizace hraničních znaků, předání vyznačené hranice odběrateli
  • Vyhotovení geometrického plánu ( případně též vytyčovacího náčrtu) a příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • Ověření dokumentace oprávněným geodetem, předání dokumentace na příslušný katastrální úřad,
    zajištění ověření geometrického plánu katastrálním úřadem
  • Tvorba a revize bodových polí (PPBP)

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

  • Vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranic (případně souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků)
  • Originály geometrického plánu v počtu paré dle přání odběratele
  • V terénu jasně označené vlastnické hranice

Katastr nemovitostí - reference

Titulek: Tovární areál bývalého mlýna Trhové Dušníky,
Místo: obec Trhové Dušníky, Středočeský kraj
Základní plán areálu - realizace: 1994
Titulek: NKP Státní zámek Opočno – Zámecká budova,
Místo: město Opočno, Královéhradecký kraj
Vytyčení obvodu části hranic Národní kulturní památky - realizace: 2012
Titulek: Rodinné domy Žehuň,
Místo: obec Žehuň, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel území určeného k výstavbě areálu RD - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Obytná zóna Veleň,
Místo: ul. Hlavní, obec Veleň, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Obytná zóna Nupaky – Jih, I – IV. etapa – bytové a rodinné domy,
Místo: obec Nupaky, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2006 – 2012
Titulek: Obytná čtvrť Horní Počernice,
Místo: ul. Markupova a Dandova, Praha 9 – Horní Počernice
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2005 – 2011
Titulek: Obytná zóna Čakovice,
Místo: ul. Oderská, Ke Stadionu, Rýnská, Praha 9 – Čakovice
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2007 – 2011
Titulek: Areál klášterního okrsku NKP – Hospital Kuks,
Místo: obec Kuks, Královéhradecký kraj
Vytyčení PK parcel v rozsahu okrsku Národní kulturní památky - realizace: 2010
Titulek: Městský úřad Říčany,
Místo: město Říčany, Středočeský kraj
Vypořádání majetkoprávních vztahů města - realizace: 1996 – 2010
Titulek: Rodinné domy Hradištko,
Místo: obec Hradištko, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu - realizace: 2010
Titulek: Vodovodní a kanalizační řády Strašín,
Místo: obec Strašín, Středočeský kraj
Vyhotovení GP pro vyznačení věcných břemen vedení inženýrských sítí - realizace: 2010
Titulek: Bytový areál Kejřův Mlýn,
Místo: ul. K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín
Vytyčování hranic obvodu vlastnictví, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2005 – 2009
Titulek: Rodinné domy Pacov,
Místo: ul. Nad Bahnivkou, obec Pacov, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu - realizace: 2008 – 2009
Titulek: Logistický park R6 Logistik Park Jeneč,
Místo: obec Jeneč, Středočeský kraj
Vytyčování hranic, vyhotovení geometrického plánu - realizace: 2007 – 2009
Titulek: Region Vlašim, Pozemkový úřad Benešov,
Místo: Středočeský kraj
Vytyčování hranic, vyhotovování geometrických plánů - realizace: 2009
Titulek: Bytový areál Byty Jesenice,
Místo: ul. Budějovická, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu - realizace: 2008
Titulek: Veřejné komunikace Hlavního města Prahy,
Místo: Praha 10 – Hostivař
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 2008
Titulek: Horoměřice,
Místo: obec Horoměřice, Středočeský kraj
Vytyčování PK parcel jednoho vlastníka - realizace: 2008
Titulek: Rodinné domy Kunice,
Místo: obec Kunice, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu - realizace: 2008
Titulek: Rodinné domy Štverákova,
Místo: ul. Štverákova, Praha 9 – Horní Počernice
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2007 – 2008
Titulek: Rodinné domy Dolínek,
Místo: ul. Šípková, město Odolená Voda, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb - realizace: 2006 – 2007
Titulek: Litovice,
Místo: obec Hostivice, Středočeský kraj
Vytyčení hranic obvodu vlastnictví - realizace: 2006
Titulek: Areál Zahrádkářského svazu Záběhlice,
Místo: ul. U Záběhlického zámku, Praha 10 – Záběhlice
Vytyčení a rozdělení parcel, vyhotovení GP - realizace: 2005
Titulek: Rodinné domy Březí,
Místo: obec Březí, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, vytyčení hranic obvodu vlastnictví investora - realizace: 2004 – 2005
Titulek: Rodinné domy Tachlovice,
Místo: ul. Severní, Na Padesátce, Krátká. Obec Tachlovice, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu - realizace: 2004 – 2005
Titulek: Rodinné domy Strašín,
Místo: ul. Pampelišková, Babická, Tulipánová, obec Strašín, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu - realizace: 2004 – 2005
Titulek: Plynofikace obce Všenory,
Místo: obec Všenory, Středočeský kraj
Vyhotovení GP pro vyznačení věcných břemen vedení inženýrských sítí - realizace: 2003 – 2004
Titulek: Tovární areál fa. 1. Budovatelská,
Místo: obec Zápy, Středočeský kraj
Vytyčení hranic obvodu vlastnictví - realizace: 2004
Titulek: Rodinné domy Statenice,
Místo: ul. Pod Hájem, obec Statenice, Středočeský kraj
Vytyčení hranic obvodu vlastnictví, parcelace pro výstavbu - realizace: 2004
Titulek: Rodinné domy Bubovice,
Místo: ul. U Lesíka, Rovná, Střední, Hlavní, Loděnická, Ke Kapli, Středoč. kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu - realizace: 2001 – 2002
Titulek: Rodinné domy Chýně,
Místo: lokalita Háje a Kamenice, ul. Ke Skále, obec Chýně, Středočeský kraj
Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu - realizace: 2000 – 2001
Titulek: Veřejné komunikace Bratřínov,
Místo: obec Bratřínov, Středočeský kraj
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 2000
Titulek: Tovární areál fa. TOS Čelákovice,
Místo: ul. Tovární, město Čelákovice, Středočeský kraj
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 1994 – 2000
Titulek: Tovární areál fa. Knauf Praha,
Místo: ul. Mladoboleslavská, Praha 9 – Kbely
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 1999
Titulek: Skládka TKO Hejdof,
Místo: město Čáslav, Středočeský kraj
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 1998
Titulek: Průmyslová zóna Domeco,
Místo: ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
Vytyčení hranic obvodu vlastnictví, parcelace pro výstavbu - realizace: 1998
Titulek: Tovární areál fa. Tesla Přemyšlení,
Místo: ul. U Továrny, obec Zdiby – Přemyšlení, Středočeský kraj
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 1998
Titulek: Objekty v majetku LBD Praha 3,
Místo: Praha 3 – Žižkov
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 1997
Titulek: Bodové pole Zlonice, katastrální území Zlonice,
Místo: K.P. Slaný, Středočeský kraj
Vybudování a určení bodů PBPP - realizace: 1995 – 1996
Titulek: Region Mníšek pod Brdy, Pozemkový úřad Praha – západ,
Místo: Středočeský kraj
Vytyčování hranic, vyhotovování geometrických plánů - realizace: 1995
Titulek: Průmyslová zóna Prior,
Místo: ul. U Prioru, Praha 6 – Ruzyně
Vytyčení hranic obvodu vlastnictví – projekt výstavby průmyslové zóny - realizace: 1995
Titulek: Obytná zóna – Lokalita Samohelka,
Místo: město Zdice, Středočeský kraj
Vytyčování hranic, parcelace pro výstavbu - realizace: 1995
Titulek: Tovární areál fa. Interiér Říčany,
Místo: ul. Černokostelecká, město Říčany, Středočeský kraj
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 1993 – 1995
Titulek: Retenční nádrž areálu fa. Interiér Říčany,
Místo: ul. Pod Bahnivkou, město Říčany, Středočeský kraj
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 1993 – 1995
Titulek: Státní statek Chotilsko,
Místo: obec Chotilsko, Středočeský kraj
Vypořádání majetkoprávních vztahů - realizace: 1993