Služby v oblasti inženýrské geodézie

 • Zaměření staveniště před započetím stavby, stabilizace, zaměření a určení vytyčovací sítě stavby, vyhotovení dokumentace vytyčovací sítě stavby
 • Zaměření staveniště před zahájením, v průběhu a po dokončení terénních úprav
 • Kontrolní výpočty objemů terénních úprav dle projektové dokumentace – porovnání s výkazem objemů
 • Výpočty kubatur skutečného provedení terénních úprav – porovnání s projektovou dokumentací
 • Výpočet vytyčovacích prvků na základě převzaté projektové dokumentace, vyhotovení vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení a označení (vytyčených bodů) v terénu a jejich předání odběrateli
 • Zaměření skutečného provedení stavby, vyhotovení dokumentace skutečného provedení

Výsledky prací inženýrské geodézie jsou:

 • Dokumentace vytyčovací sítě ověřená oprávněným geodetem
 • Dokumentace kontrolních výpočtů objemů terénních úprav dle převzaté projektové dokumentace – porovnání s výkazem objemů, ověřená oprávněným geodetem
 • Dokumentace výpočtů kubatur skutečného provedení terénních úprav – porovnání s projektovou dokumentací, ověřená oprávněným geodetem
 • Vytyčovací výkres stavby ověřený oprávněným geodetem
 • Vytyčené a předané body v terénu
 • Dokumentace skutečného provedení stavby ověřená oprávněným geodetem

Inženýrská geodézie - reference

Titulek: Obytný soubor Hloubětínské vinice,
Místo: ul. Nademlejnská, Praha 9 – Hloubětín
Geodetický servis hlavního dodavatele stavebních prací - realizace: 2012
Titulek: Obytný soubor Nové Letňany – objekt A + B,
Místo: ul. Beranových, Praha 18 – Letňany
Geodetický servis hlavního dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2012
Titulek: Lokalita Hornoměcholupská, Bytový dům E + F,
Místo: ul. Hornoměcholupská, Praha 10 – Horní Měcholupy
Geodetický servis hlavního dodavatele na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Bytový dům – Rezidence u sv. Václava,
Místo: ul. Na Vyhlídce, Praha 9 – Prosek
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Administrativní objekt V1 – Libeňský DOCK,
Místo: ul. Voctářova, Praha 8 – Libeň
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Obytná zóna Veleň,
Místo: ul. Hlavní, obec Veleň, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Obytný komplex V Mezihoří,
Místo: ul. V Mezihoří, Praha 8 – Libeň
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2012
Titulek: Tunel Blanka – úsek Myslbekova – Prašný most (tunely a garáže),
Místo: Praha 6 – Dejvice
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Nové Kanadské velvyslanectví,
Místo: ul. Ve Struhách, Praha 6 – Bubeneč
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Obchodně administrativní centrum,
Místo: ul. Na Příkopě, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Bytový dům Barrandov,
Místo: ul. Devonská, Praha 5 – Hlubočepy
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Dobřejovice – vodovodní a kanalizační řády,
Místo: obec Dobřejovice, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2011 – 2012
Titulek: Obytná zóna Nupaky – Jih, I – IV. etapa – bytové a rodinné domy,
Místo: obec Nupaky, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006 – 2012
Titulek: Tunel Blanka – úsek Letná (rampa 2 a 3, dilatace R3, R4, R5),
Místo: Praha 7 – Holešovice
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2011
Titulek: Obytný soubor Nové Letňany – objekt C,
Místo: ul. Beranových, Praha 18 – Letňany
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2010 – 2011
Titulek: Bytový soubor Fialka, Říčany,
Místo: ul. Politických vězňů, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2010 – 2011
Titulek: Nový objekt ČVÚT,
Místo: ul. Bechyňova, Praha 6 – Dejvice
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (komunikace) - realizace: 2010 – 2011
Titulek: Vědeckotechnický park Roztoky,
Místo: město Roztoky, Středočeský kraj
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2010 – 2011
Titulek: Rezidence Kuvajt – dostavba,
Místo: ul. Romaina Rollanda, Praha 6 – Bubeneč
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2010 – 2011
Titulek: Rekonstrukce depozitáře NPÚ Kutná Hora – Hlouška,
Místo: ul. Potoční, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2009 – 2011
Titulek: Bytový dům Pod Tyršovým vrchem,
Místo: ul. Magistrů, Praha 4 – Michle
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2009 – 2011
Titulek: Bytový dům Steinerova,
Místo: ul. Steinerova, Praha 11 – Háje
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (založení stavby) - realizace: 2010
Titulek: Bytový dům Jeremenkova,
Místo: ul. Jeremenkova, Praha 4 – Podolí
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2010
Titulek: Bytový dům Kytlická,
Místo: ul. Kytlická, Praha 9 – Prosek
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (vyzdívky) - realizace: 2009 – 2010
Titulek: Bytový dům Na Zatlance,
Místo: ul. Na Zatlance, Praha 5 – Smíchov
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2009 – 2010
Titulek: Bytový dům U Sluncové,
Místo: ul. U Sluncové, Praha 8 – Karlín
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2009 – 2010
Titulek: Víceúčelová budova Geofyzikálního ústavu AV ČR,
Místo: ul. Boční II., Praha 4
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2009 – 2010
Titulek: Bytové domy Kobylisy – objekt A,
Místo: ul. Pakoměřická, Praha 8 – Kobylisy
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2009 – 2010
Titulek: Obchodní dům Van Graf,
Místo: Václavské náměstí 11, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2008 – 2010
Titulek: Říčany – vodovodní a kanalizační řády,
Místo: město Říčany, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2005 – 2010
Titulek: Obytná zóna Čakovice,
Místo: ul. Oderská, Praha 9 – Čakovice
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2009
Titulek: Březí – plynovodní řády,
Místo: obec Březí, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2009
Titulek: Březí – vodovodní a kanalizační řády,
Místo: obec Březí, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2009
Titulek: Dálnice D1106 Hradec Králové – Smiřice,
Místo: Královéhradecký kraj
Geodetický servis dodavatele geologických prací - realizace: 2009
Titulek: Modernizace 7. ZŠ Příbram, Příbram VII.,
Místo: Příbram VII., Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2009
Titulek: Rekonstrukce a dostavba objektu Legiobanka,
Místo: ul. Na Poříčí, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2008 – 2009
Titulek: Bytový dům Prague Marina,
Místo: ul.Jankovcova, Praha 7 – Holešovice
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě

- realizace: 2008 – 2009
Titulek: Bytový dům Popelka,
Místo: ul. Na Popelce, Praha 5 – Košíře
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2008 – 2009
Titulek: Pacov – rodinné domy,
Místo: ul. Nad Bahnivkou, obec Pacov, Středočeský kraj
Geodetický servis (komunikace, inženýrské sítě) na stavbě - realizace: 2008 – 2009
Titulek: R6 Logistik Park Jeneč,
Místo: obec Jeneč, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2007 – 2009
Titulek: Bytový dům Bydlení Petržílkova,
Místo: ul. Petržílkova, Praha 13 – Stodůlky
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2007 – 2009
Titulek: Bytový komplex Kejřův mlýn,
Místo: ul. K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2007 – 2009
Titulek: Obytný soubor Nové Stodůlky – objekty A, B, E, J, K, L, O, P, Q,
Místo: Praha 13 – Stodůlky
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006 – 2009
Titulek: Obytná čtvrť Horní Počernice,
Místo: ul. Markupova a Dandova, Praha 9 – Horní Počernice
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2005 – 2009
Titulek: Bytový dům Modřanská rokle – opěrné stěny,
Místo: ul. Generála Šišky, Praha 12 – Modřany
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2008
Titulek: Vilapark za Klánovickým lesem,
Místo: ul. Vidlák, Praha 14 – Hostavice
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2008
Titulek: Sdělovací trasy Pražské teplovody,
Místo: Praha 4 – Chodov, Háje, Libuš, Lhotka, Kamýk, Krč
Vyhledání a dokumentace zabezpečovacích tras teplovodních řádů - realizace: 2008
Titulek: Hotel Hermitage,
Místo: ul. Svobodova, Praha 2 – Nové Město
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2008
Titulek: Bytové domy Medox,
Místo: ul. Za Mototechnou, Praha 13 – Stodůlky
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2007 – 2008
Titulek: Obytný soubor Šafránka – objekty 6, 7, 9, 10,
Místo: ul. Wiesenthalova, Praha 13 – Řeporyje
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2007 – 2008
Titulek: Administrativní areál Linzia (ARGO),
Místo: ul. Evropská, Praha 6 – Vokovice
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2007 – 2008
Titulek: Parkovací dům Zelený ostrov,
Místo: ul. Lisabonská, Praha 9 – Vysočany
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2007 – 2008
Titulek: Bytový dům Střešovice,
Místo: ul. Pod Bateriemi, Praha 6 – Střešovice
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2007 – 2008
Titulek: Obytná zóna – Štverákova,
Místo: ul. Štverákova, Praha 9 – Horní Počernice
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2007 – 2008
Titulek: Letiště Václava Havla – Suchá hráz,
Místo: Praha 6 – Letiště Václava Havla
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2007 – 2008
Titulek: Strašín – vodovodní a kanalizační řády,
Místo: obec Strašín, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2007 – 2008
Titulek: Rekonstrukce silnice Baku – hranice s Ruskou federací,
Místo: km 6 – 45, Azerbájdžán
Nepřetržitý geodetický dozor (funkce Senior Survey Engineer) - realizace: 2006 – 2008
Titulek: Polyfunkční dům U Hájku II.,
Místo: ul. Na Poříčí, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2006 – 2008
Titulek: Bytové domy Dalejské výhledy – Smíchovská,
Místo: ul. Smíchovská, Praha 13 – Stodůlky
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006 – 2008
Titulek: Letiště Václava Havla– parkoviště VIP,
Místo: Praha 6 – Letiště Václava Havla
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2007
Titulek: Bytový dům Kováků,
Místo: ul. Kováků, Praha 5 – Smíchov
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2007
Titulek: Administrativní objekt Skanska Vyšehrad,
Místo: ul. Na Vítězné pláni, Praha 4 – Nusle
Geodetický servis investora na stavbě - realizace: 2006 – 2007
Titulek: Residenční byty Hořínecká,
Místo: ul. Hořínecká, Praha 8 – Ďáblice
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2006 – 2007
Titulek: Křeslice – vodovodní a kanalizační řády,
Místo: Praha 10 – Křeslice
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006 – 2007
Titulek: Prodejna a servis motocyklů Suzuki,
Místo: ul. Plzeňská, Praha 17 – Řepy
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006 – 2007
Titulek: Bytový dům Půlkruhová,
Místo: ul. Půlkruhová, Praha 6 – Vokovice
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2006 – 2007
Titulek: Hotel Karlov,
Místo: ul. Na Karlově, město Benešov – Karlov, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006 – 2007
Titulek: Obytný soubor Hanspaulka,
Místo: ul. Kolejní, Praha 6 – Dejvice
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2006 – 2007
Titulek: Rodinné domy Odolená Voda,
Místo: ul. Šípková, město Odolená Voda, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006 – 2007
Titulek: Hotel Metropol,
Místo: ul. Národní třída, Praha 1 – Staré Město
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2005 – 2007
Titulek: Bytový dům Tupolevova,
Místo: ul. Tupolevova, Praha 9 – Letňany
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2005 – 2007
Titulek: Obytný soubor Zelené údolí – parkoviště P2,
Místo: ul. K Zelené louce, Praha 4 – Kunratice
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2006
Titulek: Administrativní budova Agrofert,
Místo: ul. Pyšelská, Praha 11 – Chodov
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2006
Titulek: Brandýs nad Labem – komunikace,
Místo: Brandýs nad Labem, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006
Titulek: Obytný park Amade,
Místo: ul. Formanská, Praha 11 – Újezd
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2006
Titulek: Obytný komplex Hanspaulka,
Místo: ul. Na Míčánce, Praha 6 – Dejvice
Geodetický servis investora na stavbě - realizace: 2006
Titulek: Polyfunkční domy Roztoky, Tyršovo náměstí,
Místo: město Roztoky, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2006
Titulek: Strašín – Radošovice – vodovodní a kanalizační přivaděč,
Místo: Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006
Titulek: Tuchlovice – kanalizační řády,
Místo: obec Tuchlovice, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2006
Titulek: Bytový dům Terasy Budovec,
Místo: ul. Kamýcká, Praha 6 – Suchdol
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2005 – 2006
Titulek: Bytový komplex Na Slupi – založení stavby,
Místo: ul. Na Slupi, Praha 2 – Nové Město
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2005 – 2006
Titulek: Plavební kanál, protipovodňový uzávěr plavebního kanálu,
Místo: Vraňany, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005 – 2006
Titulek: Obchodně administrativní centrum Horoměřická,
Místo: ul. Horoměřická, Praha 6 – Vokovice
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2005 – 2006
Titulek: Chýně – rodinné domy, lokalita Háje a Kamenice,
Místo: ul. Ke Skále, obec Chýně, Středočeský kraj
CGeodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2004 – 2006
Titulek: Rezidenční čtvrť Nová Liboc,
Místo: ul. Naardenská, Praha 6 – Liboc
Geodetický servis investora na stavbě - realizace: 2004 – 2006
Titulek: Bubovice – rodinné domy,
Místo: ul. Hlavní, obec Bubovice, Středočeský kraj
Geodetický servis (komunikace, inženýrské sítě) na stavbě - realizace: 2004 – 2006
Titulek: Bytový areál Na Hřebenkách,
Místo: ul. Na Hřebenkách, Praha 5 – Smíchov
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2003 – 2006
Titulek: Tovární areál Knauf Insulation ČR, průmyslová zóna,
Místo: město Krupka, Ústecký kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Bytová výstavba Zahrada II,
Místo: ul. Boženy Němcové, město Hostivice, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Administrativní centrum Palác Křižík,
Místo: ul. Plzeňská, Praha 5 – Smíchov
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2005
Titulek: Tovární areál Schoeler – Textil Litvínov – přístavba haly,
Místo: město Litvínov, Ústecký kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Zahradní čtvrť Zbraslav, objekt 2A2,
Místo: ul. Václava Rady, Praha 5 – Zbraslav
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Hotel IBIS,
Místo: ul. Na Poříčí, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2005
Titulek: Firemní centrum Festo,
Místo: ul. Československého exilu, Praha 4 – Hodkovičky
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Obytný soubor Homolka, objekt A,
Místo: ul. Lékařská, Praha 5 – Motol
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Bytový dům Kavalírka, ul. Pod Klamovkou, Praha 5 – Košíře Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě – realizace: 2005,
Místo: ul. Pod Klamovkou, Praha 5 – Košíře
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Rodinné domy v ulici V Cihelně,
Místo: ul. V cihelně, Praha 10 – Kolovraty
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Bytové domy Říčany,
Místo: ul. Bohuslava Martinů, Město Říčany, Středočeský kraj
Geodetický servis investora na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Bytové domy Běchovice – bytový dům A,
Místo: A, ul. Českobrodská, Praha 9 – Běchovice
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Lipence – vodovodní a kanalizační řády,
Místo: Praha 5 – Lipence
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Rodinné domy Tachlovice,
Místo: ul. Severní, obec Tachlovice, Středočeský kraj
Geodetický servis (komunikace, inženýrské sítě) na stavbě - realizace: 2005
Titulek: Obchodní centrum Chodov,
Místo: ul. Roztylská, Praha 11 – Chodov
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2004 – 2005
Titulek: Bytový dům Pod Kapličkou,
Místo: ul. Pod Kapličkou, Praha 3 – Žižkov
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (bez monolitu) - realizace: 2004 – 2005
Titulek: Bytový dům – Lofty Palmovka,
Místo: ul. Novákových, Praha 8 – Libeň
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004 – 2005
Titulek: Obytný soubor Nepomucká,
Místo: ul. Nepomucká, Praha 5 – Košíře
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004 – 2005
Titulek: Obytný dům Klimentka,
Místo: ul. Ke Klimentce, Praha 5 – Smíchov
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Dostavba a rekonstrukce budovy Empiria (Motokov),
Místo: ul. Na Strži, Praha 4 – Pankrác
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2004
Titulek: Kuří – vodovodní řády,
Místo: obec Kuří, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Hotel Archibald City,
Místo: ul. Žitná, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Matematicko – fyzikální fakulta UK,
Místo: ul. V Holešovičkách, Praha 8 – Trója
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Dům pečovatelské služby,
Místo: ul. K Zeleným domkům, Praha 4 – Kunratice
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Bytový dům Otická,
Místo: ul. Otická, Praha – Háje
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Budova D VÚV Praha,
Místo: ul. Podbabská, Praha 6 – Dejvice
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Autosalon Auto Jarov,
Místo: ul. Osiková, Praha 3 – Žižkov
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Silniční estakáda – most Krejcárek ,
Místo: Palmovka, Praha 8 – Libeň
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Tři viladomy, ul. Za zámkem,
Místo: ul. Za zámkem, Lysá nad Labem, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2004
Titulek: Bytový dům Petrohradská,
Místo: ul. Petrohradská, Praha 10 – Vršovice
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2003 – 2004
Titulek: Brandýs nad Labem – přístavba haly,
Místo: město Brandýs nad Labem, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003 – 2004
Titulek: Obytný soubor Bohdalec,
Místo: ul. Elektrárenská, Praha 10 – Bohdalec
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003 – 2004
Titulek: Garážový dům Malkovského,
Místo: ul. Malkovského, Praha 18 – Letňany
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003 – 2004
Titulek: Mezouň – rodinné domy,
Místo: obec Mezouň, Středočeský kraj
Geodetický servis (komunikace, inženýrské sítě) na stavbě - realizace: 2002 – 2004
Titulek: Rezidenční čtvrť – areál bývalé sladovny,
Místo: ul. Heinemannova, Praha 6 – Podbaba
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Hotel Savoy – opěrná zeď,
Místo: ul. Petra Velikého, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Hotel Savoy – opěrná zeď, ul. Petra Velikého, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě – realizace 2003 - realizace: 2003
Titulek: Administrativní a skladový areál DYKA,
Místo: obec Velká Dobrá, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Bytový dům Baarova,
Místo: ul. Baarova, Praha 4 – Michle
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Poděbrady – Nájemní byty,
Místo: město Poděbrady, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Dálnice D1 – most Čestlice,
Místo: obec Čestlice, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Polyfunkční dům – ul. Chlumova a Štítného,
Místo: ul. Chlumova a Štítného, Praha 3 - Žižkov
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Obytný soubor Nad Mazankou,
Místo: ul. Nad Mazankou, Praha 8 – Libeň
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Malometrážní byty Ďáblice,
Místo: ul. Kučerové, Praha 8 – Ďáblice
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Polyfunkční dům – Kladno,
Místo: Kladno, ul. Tyršova, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Bytový dům Jeremenkova,
Místo: ul. Jeremenkova, Praha 4 – Podolí
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2003
Titulek: Administrativní a výrobní areál Flexon,
Místo: ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2002 – 2003
Titulek: Bytový dům Štěpařská,
Místo: ul. Štěpařská, Praha 5 – Barrandov
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2002 – 2003
Titulek: Prodejní centrum Skanska – Černý Most,
Místo: ul. Chlumecká, Praha 9 – Černý Most
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2002 – 2003
Titulek: Bytový dům Kavčí Hory,
Místo: ul. Na Hřebenech II, Praha 4 – Podolí
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2002 – 2003
Titulek: Nový závod Kostal ČR – přístavby výrobních hal,
Místo: Zdice – obec Černín, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2002 – 2003
Titulek: Bytový dům Klobočnická,
Místo: ul. Kloboučnická a Bartoškova, Praha 4 – Nusle
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2002 – 2003
Titulek: Bytový dům Trojský vrch,
Místo: ul. Hnězdenská, Praha 8 – Bohnice
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2002 – 2003
Titulek: Základní škola Bronzová – školní zimní stadion,
Místo: ul. Bronzová, Praha 13 – Stodůlky
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2002
Titulek: Bytový dům Troja,
Místo: ul. K Sadu, Praha 8 – Troja
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2002
Titulek: Obytný soubor Vinohrad u Rokytky,
Místo: ul. Podvinný mlýn, Praha 9 – Vysočany
Geodetický servis dodavatele stavebních prací (založení stavby) - realizace: 2002
Titulek: Prodejní centrum IKEA – Černý Most,
Místo: ul. Chlumecká, Praha 9 – Černý Most
Geodetický servis investora na stavbě - realizace: 2002
Titulek: Prodejní centrum Skanska – Čestlice,
Místo: obec Čestlice, Středočeský kraj
Geodetický servis investora na stavbě - realizace: 2002
Titulek: Polyfunkční bytový dům Triangl,
Místo: ul. Šimonova, Praha 13 – Řepy
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2002
Titulek: Dům s pečovatelskou službou Kbely,
Místo: ul. Mladoboleslavská, Praha 9 – Kbely
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2002
Titulek: Dálnice D3 – Nová Hospoda ,
Místo: Mezno, Středočeský kraj
Geodetický servis dodavatele geologických prací - realizace: 2002
Titulek: Letenský tunel – Nový velín a strojovna, rekonstrukce tunelového tělesa,
Místo: Praha 7
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2002
Titulek: Bytový dům Francouzská,
Místo: ul. Francouzská, Praha 2 – Vinohrady
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 2001 – 2002
Titulek: Obchodní areál Stavo Artikel,
Místo: ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2001 – 2002
Titulek: Obytný soubor Homolka, objekty B, C1, C2, D,
Místo: ul. Na Císařce, Praha 5 – Motol
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2001
Titulek: Kolín – silniční obchvat I/38,
Místo: město Kolín, Středočeský kraj
Geodetický servis dodavatele geologických prací - realizace: 2001
Titulek: Rekonstrukce a dostavba domu Bělohorská,
Místo: ul. Bělohorská, Praha 6 – Břevnov
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2001
Titulek: Nové spojení ČD Praha hl.n., Masarykovo n.,
Místo: Libeň, Vysočany, Holešovice, Praha
Geodetický servis dodavatele geologických prací - realizace: 2000 – 2001
Titulek: Obchodně administrativní centrum Bredovský dvůr,
Místo: ul. Olivová, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1999 – 2001
Titulek: Letov – podniková skládka Letňany – sanace skládky,
Místo: ul. Toužimská, Praha9 – Letňany
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1999 – 2001
Titulek: Škoda Plzeň – podniková skládka Sulkov – sanace skládky,
Místo: Plzeňský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1998 – 2001
Titulek: Velvyslanectví Čínské lidové republiky,
Místo: ul. Pelléova, Praha 6 – Bubeneč
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2000
Titulek: Hotel Neruda – adaptace objektu,
Místo: ul. Nerudova, Praha 1 – Malá Strana
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 2000
Titulek: Základní škola Zdice – přístavba školy,
Místo: město Zdice, Středočeský kraj
Geodetický servis (pilotové založení stavby) na stavbě - realizace: 2000
Titulek: Administrativní budova BDO CS Immobilien,
Místo: ul. Olbrachtova, Pacovská, Praha 4 – Krč
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1999 – 2000
Titulek: Skládka TKO Horky – sanace skládky,
Místo: obec Vrchovany – Horky, Liberecký kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1998 – 2000
Titulek: kládka TKO Činov, sanace a dostavba skládky,
Místo: Činov, Karlovarský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1998 – 2000
Titulek: Skládka TKO Hejdof, sanace a dostavba skládky,
Místo: Čáslav, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1998 – 2000
Titulek: Kovohutě Příbram – sanace starých ekologických zátěží,
Místo: Příbram, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1996 – 2000
Titulek: Anenská – průtlak,
Místo: ul. Anenská, Praha 1 – Staré Město
Geodetický servis (řízený vrt vedený od ul. Anenská do nábřežní zdi) - realizace: 1999
Titulek: Hrad Rožmberk nad Vltavou – řízený vrt od koryta Vltavy k hradu,
Místo: Jihočeský kraj
Geodetický servis (řízený vrt vedený od Vltavy do areálu hradu) - realizace: 1999
Titulek: Rekonstrukce domu Václavské náměstí č. p. 1306/55,
Místo: Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1998 – 1999
Titulek: Bytový dům Na Palmovce,
Místo: ul. Na Žertvách, Praha 8 - Libeň
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 1998 – 1999
Titulek: Chemopetrol Litvínov, sanace popelových skládek,
Místo: Růžodol, Ústecký kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1998 – 1999
Titulek: Chemopetrol Litvínov, sanace kalových skládek,
Místo: Růžodol, Ústecký kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1997 – 1999
Titulek: Škoda Plzeň – hlavní závod, sanace starých ekologických zátěží,
Místo: Plzeň, Plzeňský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1997 – 1999
Titulek: Škoda Ejpovice – sanace starých ekologických zátěží,
Místo: Ejpovice, Plzeňský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1997 – 1999
Titulek: Škoda Ejpovice – skládka,
Místo: obec Ejpovice, Plzeňský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1998 – 1999
Titulek: Skládka TKO Chotusice – sanace skládky,
Místo: Chotusice, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1998
Titulek: Rekonstrukce a dostavba objektů Pštrossova,
Místo: ul. Pštrossova, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 1998
Titulek: Průmyslová zóna Domeco,
Místo: ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
Geodetický servis (komunikace, inženýrské sítě) na stavbě - realizace: 1997 – 1998
Titulek: Bytové domy Poštovka,
Místo: ul. Zahradníčkova, Praha 5 – Motol
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1997 – 1998
Titulek: Administrativní centrum ŠkoFIN,
Místo: ul. Pekařská, Praha 5 – Jinonice
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 1997 – 1998
Titulek: Lovochemie Lovosice – sanace skládky Lukavec,
Místo: Lukavec, Ústecký kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1995 – 1998
Titulek: Skládka TKO Kamenice – sanace skládky,
Místo: Kamenice, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1997
Titulek: Administrativní budova Policie ČR,
Místo: areál Letiště Praha, ul. Aviatická, Praha 5 – Letiště Václava Havla
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 1997
Titulek: Tovární areál Sekurit Saint – Gobain ČR,
Místo: ul. Tiskařská, Praha 10 – Malešice
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1997
Titulek: Administrativní a skladový areál Scmachtl,
Místo: ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1997
Titulek: Dostavba továrního areálu Schäfer Menk Radotín,
Místo: ul. Přeštínská, Praha 16 – Radotín
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1997
Titulek: Obchodně administrativní objekt Černá Labuť,
Místo: ul. Na Poříčí, Praha 1 – Nové Město
Geodetický servis dodavatele monolitických konstrukcí - realizace: 1996 – 1997
Titulek: Ferona Děčín – sanace starých ekologických zátěží,
Místo: Děčín, Ústecký kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1996 – 1997
Titulek: Dálnice D8 Libouchec – Knínice – státní hranice,
Místo: státní hranice, Ústecký kraj
Geodetický servis dodavatele geologických prací - realizace: 1996
Titulek: Šroubárna Libčice, kalová pole – sanace,
Místo: Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1996
Titulek: Šroubárna Libčice – hlavní závod,
Místo: město Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1997 – 1999
Titulek: Tovární areál fa. Banner Baterie ČR – dostavba,
Místo: ul. Přátelství, Praha 22 – Uhříněves
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1996
Titulek: Administrativní a skladový areál fa. Wella,
Místo: ul. K Hájům, Praha 13 – Stodůlky
Geodetický servis (kompletní pro všechny profese) na stavbě - realizace: 1994