GIS - Geografický informační systém

  • zaměření a zpracování podkladů pro grafickou část systému
  • (polohopis a výškopis, vyhledání a zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí, vektorizace rastru pozemkové mapy, vektorizace rastru grafických podkladů průběhu inženýrských sítí a další geografická data)
  • získání a ověření informací pro vyplnění atributů ke grafických prvkům

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

  • funkční GIS v požadovaném programu

Geografický informační systém - reference

Vyhledání a zaměření technické infrastruktury a vytvoření digitální technické mapy vojenských areálů armády ČR – VUSS Praha,
Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj
Geografický informační systém Armády ČR – VUSS Praha - realizace: 2011
Kalová nádrž Rýzmburk, Úpravna vody vodní nádrže Švihov,

Účelová mapa – projekt a skutečné provedení sanace břehových čar - realizace: 2000 – 2002
Neratovice – kalové pole fa. Spolana Neratovice,,
měst Neratovice, Středočeský kraj
Sledování deformace pokusného modelu terénu během řízených zkoušek - realizace: 1997
Vyhledání a zaměření technické infrastruktury a vytvoření digitální technické mapy vojenských areálů armády ČR – VUSS Pardubice,
Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj
Geografický informační systém Armády ČR – VUSS Pardubice - realizace: 2012

Odstavec, který se nezmenší.

Obsah plynule skrývaný.

Odstavec, který se také nezmenší.